Våre tresorter

Hos oss i Tre-Pro AS er det naturlig nok trær som står i høysetet, og det har det vært siden 1996.

 Vi har et bredt sortiment av trær som kan brukes over hele landet, og har lang erfaring med å sende og pakke trær på en forsvarlig måte slik at du, som kunde, skal bli fornøyd. For større prosjekt er vi totalleverandør av Store trær, juniortre, prydbusker, hekkplanter, slyngplanter, rhododendron, frukttrær, vintergrønt, bærplanter, roser og stauder. Vi leverer også vanningsposer og oppbindingsutstyr..

Herdighetssoner / Klimasoner

Herdighetssoner er noe du bør ta hensyn til når du planter. I Norge har vi åtte soner, rangert fra H1 til H8. Om planten/treet som skal plantes er i sone H8 kan det plantes i alle soner, mens et tre i H4 kan plantes i sonene H1 til H4. Disse sonene er selvfølgelig ikke satt i stein, man kan for eksempel få et tre i sone H4 til å overleve i H5 om plassen det plantes på ikke er av de mest utsatte. Herdighetssonene er derfor mer en indikasjon på hva de forskjellige plantene tåler. Les mer om klimasoner.

Et utvalg av våre trær

Produkter

Ornäsbjørk

Herdighet H7I-H6K

(Betula pendula ‘Dalecarlica’)

Produkter

Kuleasal

Herdighet H6

(Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’)

Produkter

Blodbøk

Herdighet H5

(Fagus sylvatica ‘Purpurea’)

Produkter

Lerk

Herdighet H8

(Larix sibirica ‘Russland’)

Produkter

Søyleosp

Herdighet H7

(Populus tremula ‘Erecta’)

Produkter

Kuleasal

Herdighet H6

(Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’)

Produkter

Småbladet lind

Herdighet H5-6

(Tilia cordata Grorud)

Produkter

Neverhegg

Herdighet H6-7

(Prunus maackii Ås)

Produkter

Hegg

Herdighet H8

(Prunus padus)

Produkter

Virginiahegg

Herdighet H6-7

(Prunus virginiana)

Produkter

Vanlig Bjørk

Herdighet H7

(Betula pubescens Stange)

Produkter

Skjørpil (Russisk pil)

Herdighet H6

(Salix fragilis ‘Bullata’)

Produkter

Kuleasal

Herdighet H6

(Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’)

Produkter

Kuleasal

Herdighet H6

(Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’)

Produkter

Kuleasal

Herdighet H6

(Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’)

Produkter

Rognasal

Herdighet H7

(Sorbus hybrida Harstad)

Produkter

Breibladasal

Herdighet H7

(Sorbus mougeotii Kvæfjord)

Produkter

Kuleasal

Herdighet H6

(Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’)

Produkter

Kuleasal

Herdighet H6

(Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’)

Produkter

Furu

Herdighet H8

(Pinus Sylvestris)

 

Viktig!

Vi skaffer de sortene vi selv ikke produserer.

 
 

Foto: G. Wollan