Salgsbetingelser

Generelle salgsbetingelser:

Alle planter leveres i henhold til NS 4400 / NS 4400-4413.
Hvis ikke annet er avtalt/spesifisert, er våre tilbud gyldig i 30 dager.

Planter blir ikke reservert før bestilling foreligger

Tilbudene er å betrakte som en enhet og kan ikke deles opp, uten at det avtales spesielt.
Dersom deler av tilbudet skal leveres, kan det medføre prisendring.

Dersom levering må utsettes grunnet forhold hos kjøper/mottager, forbeholder vi oss retten til å fakturere eventuell skjøtsel av plantene i tiden disse blir lagret.

Vi forbeholder oss retten til prisendring på innkjøpte varer hvis det skulle inntreffe valutaendringer eller andre forhold vi ikke har kontroll over.

Om ikke annet blir avtalt blir varene pakket og sendt for kjøpers regning og risiko.

Alle priser er oppgitt i eks mva.

Betalingsbetingelser

Etter levering av varer skal kjøper betale disse etter avtalte betalingsbetingelser.
Ved betaling etter forfall påløper gjeldene rente inntil betaling skjer.

Alle planter /varer forblir selgers eiendom inntil betalingen har funnet sted eller gyldig sikkerhet er fremlagt.

Reklamasjoner
Eventuelle reklamasjoner må fremstilles selger senest 8 dager etter at varene er levert.
Levering regnes som når varene er levert på avtalt leveringssted.

Garanti
Ved forhold utenfor vår kontroll, gis det ingen garanti for vekst.

Avbestilling
30% av fakturasummen vil bli belastet kunden for ordre som blir avbestilt såfremt annet ikke er avtalt. 

På innkjøpte/kontraktsproduserte varer forbeholder vi oss retten til å fakturere disse inntil 100% av verdien ved avbestilling. 

Retur av planter 

Plantene kan refunderes med inntil 70% av faktura verdi etter faglig vurdering av plantenes tilstand.

 

Kontakt oss:

Adresse: Nåvikvegen 71, 7633 Frosta
Telefon: 936 44 313/ 938 19 862
Epost: post@tre-pro.no

Følg oss